Instructions for Authors IESS 2019

Instructions for Authors

Abstract

The abstract should be a summary of your presentation. Please avoid scientific or engineering symbols, acronyms, and bullets. The submission should be typed single-spaced in 12-point type Times New Roman in Microsoft Word file (*.doc/*docx). The length should be minimum 250 words.

Full Paper

The submission should be typed single-spaced in 12-point type Times New Roman in Microsoft Word file (*.doc/*docx). The length should be minimum 3 pages, including references, tables/charts, and keywords.

Language Turkish, English
Paper length

Abstract: minimum 250 words

Full paper: minimum 3 pages, including references, tables/charts, and keywords

Keywords 3-5 words
Font 12-point Times New Roman
Paragraph Single-spaced
Margin Normal(Top :2.54 cm , Bottom: 2.54 cm; Left : 3.18cm , Right: 3.18cm)
Page numbers Bottom-centered
Layout One-column Portrait
Format MS Word-compatible file

See style templates for details:

Guide for Abstract
Guide for Full Paper

Özet Bildiriler

Özet bildiriler, sunumunuzun bir özeti olmalıdır. Mümkünse bilimsel veya mühendislik sembolleri ve kısaltma içermemelidir. Özet bildiriler, Microsoft Word dosyasında (* .doc / * docx) 12 punto Times New Roman türünde tek aralıklı yazılmalıdır. Özet şeklindeki bildiriler en az 250 kelimeden oluşmalıdır.

Tam Metin Bildiriler

Tam metin bildiriler, Microsoft Word dosyasında (* .doc / * docx) 12 punto Times New Roman türünde tek aralıklı yazılmalıdır. Referanslar, tablolar / çizelgeler ve anahtar kelimeler dahil olmak üzere en az 3 sayfa olmalıdır.

Dil Türkçe, İngilizce
Sayfa sayısı

Özet: en az 250 kelime

Tam Metin: referanslar, tablo/grafikler dahil en az 3 sayfa

anahtar kelimeler 3-5 kelime
Font 12-punto Times New Roman
Paragraf Tek-aralıklı
Kenar Boşluğu Normal(Üst :2.54 cm , Alt: 2.54 cm; Sol : 3.18cm , Sağ: 3.18cm)
Sayfa Numaralandırma Alt-ortalı
Mizanpaj Tek-Sutun Dikey
Biçim MS Word uyumlu dosya

Ayrıntılar için stil şablonlarına bakınız:

Özet Örneği
Tam metin Örneği