Review process and publication IESS 2019

Review process and publication

All submitted manuscripts will be peer-reviewed. Submissions will be judged on correctness, originality, technical strength, significance, quality of presentation, interest, and relevance to the conference scope. Submitted manuscripts must contain original contributions, and their contributions must NOT have appeared in or be under consideration for publication in another workshop, conference, or a journal.

After review, some full paper submissions may be offered to be published as a manuscript.

Each of the accepted full papers and abstracts will be published in the Symposium web page electronically as The Proceeding Book and Abstract Book.

The selected papers will be forwarded to the following journals for publication after the symposium.

Journal List
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering (TR Index)
European Journal of Technique (TR Index)
Journal of Engineering and Science
Journal of Engineering and Technology
Mühendislik ve Fen Dergisi
Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi

Gönderilen tüm yazılar eş olarak incelenecektir. Sunumlar; doğruluk, özgünlük, teknik yön, önem, sunum kalitesi ve konferans kapsamı ile ilgi düzeyine göre değerlendirilecektir. Gönderilen yazılar orijinal bilgiler içermeli ve başka bir çalıştayda, konferansta ya da dergide yayınlanmak için yer almamış olmalıdır.

İncelemeden sonra, seçilen bildirilerin makale olarak yayınlanması önerilecektir.

Kabul edilen bildiriler, sempozyum web sitesinde elektronik olarak Tam Metin Kitabı ve Özet Kitabı olarak yayınlanacaktır.

Seçilen bildiriler sempozyumdan sonra yayınlanmak üzere aşağıdaki dergilere gönderilecektir.

Dergi Listesi
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering (TR Dizin)
European Journal of Technique (TR Dizin)
Journal of Engineering and Science
Journal of Engineering and Technology
Mühendislik ve Fen Dergisi
Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi