Call for Papers IESS 2019

Call for Papers

Speakers from at least 5 different countries will participate in our congress, which meets the criteria of the relevant regulations. Participating academics will choose to participate in oral or poster presentations.

The 2019 International Engineering and Science Symposium will be held in Siirt University, Siirt/Turkey in June, 20-22.2019. Mesopotamia, where knowledge is born, reunites the scientific world. The International Engineering and Science Symposium aims at gathering scientists from all over the world under a scientific framework and sharing information. For this purpose, the scientists will share their knowledge and experience in their fields of study.

As the International Engineering and Science Symposium committee, it is one of our most important goals to realize these goals and to introduce our university, which is the fastest developing university in our region and to introduce our city to the science community in Siirt.

The selected papers will be forwarded to the following journals for publication after the symposium.

  1. Fen Bilimleri Enstitüsü Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi
  2. Journal of Engineering and Technology

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterlerini sağlamaktadır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır.

2019 Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu, 20-22 Haziran 2019 tarihlerinde Siirt Üniversitesi'nde gerçekleşecektir. Bilginin doğduğu Mezopotamya bilim dünyasını yeniden bir araya getiriyor. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Sempozyum’u tüm dünya çapındaki bilim insanlarını bilimsel bir çatı altında toplamayı ve bilgi paylaşımını yapmayı hedeflemektedir. Bu amaçla bir araya gelen bilim insanları kendi çalışma alanlarındaki bilgi birikimlerini ve alanlarındaki yenilikleri paylaşacaklardır.

Uluslararası Mühendislik ve Bilim Sempozyum’u komitesi olarak bu amaçları gerçekleştirmek ve bölgemizin en hızlı gelişen üniversitesi konumundaki Siirt Üniversitemizi ve şehrimiz Siirt’i bilim camiasına tanıtmak en önemli hedeflerimizdendir.

Seçilen bildiriler sempozyumdan sonra yayınlanmak üzere aşağıdaki dergilere gönderilecektir.

  1. Fen Bilimleri Enstitüsü Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi
  2. Journal of Engineering and Technology