Accepted Papers IESS 2019

Accepted Papers

Author(s) Title
Ali Rıza Kul, Hasan Elik, Adnan Aldemir Malachite Green Adsorption on Prunus Dulcis (Almond) ShellKinetic Studies
Arzu KOÇAK, Arzu ÇIĞ The Effects of Different Planting Times and Vermicompost Applications on the Some of Morphological Properties of the Hyacinth (Hyacinthus orientalis Fondant growıng in the Siirt Ecological Conditions
Arzu ÇIĞ, Arzu KOÇAK Su Bitkileri ve Peyzajda Kullanımları
Yıldırım İsmail Tosun Pyrolysis of Waste Biomass and Şırnak Asphaltite Slime in Microwave Auger by Ca Ferrite
Yıldırım İsmail Tosun Microwave Melting of Ca Ferrite Salt Slurries for Energy Storage 
Ali Rıza Kul, Hasan Elik, Adnan Aldemir Malachite Green Adsorption on Prunus Dulcis (Almond) Shell: Isotherm and Thermodynamics Studies 
Musa Yılmaz, Hamidreza Nazaripouya, Tomi Medved, Jelena Stojkovic Estimating Solar Radiation in Siirt by Artificial Neural Network
Doğan ARSLAN, Hafid ÖZALP Umbelliferae Familyasına Ait Bazı Önemli Uçucu Yağ Bitkilerinin Gıda Sanayinde Kullanım Alanları
Magin A. Lapuerta, Hüseyin Aydın Biyodizel Yakıtlardan Kaynaklanan NOx Emisyonları
Mehmet Cengiz Karaismailoğlu  Systematic Remarks on Endemic Iberis carica Bornm.
Aykut Caglar, Omer Faruk Er, Tuba Ersen Dudu, Duygu Alparslan, Nahit Aktas, Hilal Kivrak Hydrogen Production from NaBH4 on CNT Supported Ru, Cr, Sn, Mn, Cd, Bi, Nd, Nb, Pt, Hf, Ag Catalysts 
Filiz KARAKUŞ  Evaluation of chasings in the restoration of Sultan Süleyman (Ulu) Mosque in Çankırı Province
Omer Faruk Er, Berdan Ulas, Hilal Demir Kivrak Design, Synthesis, and Characterization of Au-Based Catalysts for Direct Glucose Fuel Cells
Ali CAVAK, Yonca YILMAZ, Aykut ÇAĞLAR, Adnan ALDEMİR, Hilal DEMİR KIVRAK İnvestigation of hydrazine electrooxidation on PdIn anode catalysts
Ömer Faruk ERTUĞRUL, Muhammed Fatih AKIL Analyzing The Performance of a Student by Artificial Neural Network
Ömer Faruk Ertuğrul,  Süleyman Dal, Yunus Hazar, Mohammed Abd El-Aziz Determining active and passive actions in EMG signals by wavelet
Ömer Faruk Ertuğrul, Hazret Tekin Estimating Istanbul Stock Exchange Index by Recurrent Extreme Learning Method
Şefika Esra Ulutaş Akıllı Telefonlar İçin Ses Kalite Geliştirme Ve Performans Yönetimi 
Yonca Yılmaz, Ömer Faruk Er, Berdan Ulaş, Hilal Demir Kıvrak Investigation of Formic Acid Electrooxidation Activity of High Activity CNT Supported Pd-Zn Catalyst
M. Cihan AYDIN, Ercan IŞIK, Aydın BÜYÜKSARAÇ, Ali Emre ULU The Problems due to Heavy Snow Loads and Solutions Proposals in Urban Region
Ercan Işık, Aydın Büyüksaraç, Mehmet Cihan Aydın, Yunus Levent Ekinci Comparison of Mechanical and Physical Properties of Nemrut Ingimbrites
Mehmet Sait ERCEK, Aydın BÜYÜKSARAÇ, Ercan IŞIK, M. Cihan AYDIN Preparatıon of Earthquake Zonıng Map of Bitlis and Its Surroundıngs and Establıshment of the Relatıonshıp of Experımental Acceleratıon Attenuatıon
Mehmet Taş The Effect of Age and Gender on Central Corneal Thickness in Healthy Individuals
Celal YÜCEL, Derya YÜCEL, C. Aylin OLUK, Hatice YÜCEL Tatlı Sorgum Posasının Silaj Kalite Parametrelerinin Saptanması
Celal YÜCEL, Derya YÜCEL, İlker İNAL, Bülent ÇAKIR, Feyza GÜNDEL, Rüştü HATİPOĞLU Çukurova Koşullarında Tatlı Sorgumum Genotiplerinin Biyoetanol Potansiyellerin Saptanması
Derya Yücel, Meltem Türkeri, Dürdane Mart, Nigar Angın, Celal Yücel Evaluation of Leaf Water Potential and Chlorophyll Stability Index Variation for Chickpea Genotypes in Abiotic Stress Conditions
Derya Yücel, Dürdane Mart, Meltem Türkeri Akdeniz İklim Koşullarında Nohut Genotiplerinin Verim Potansiyeli
Erman Erdoğan, Adem Korkmaz, Esin Kaya Synthesized Oligo-Schiff base Coated Films and Optical Properties
Fulya Pinici, Hakan Güler Eskişehir Bisiklet Yollarının Analizi ve Planlanması
Muhammed BAL, Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR Investigating the Volume and Density of the Material, Consisting of the Bushing in Friction Thermal Drilling Process
Javid Rahimi, Sümeyye rahimi Chalenge of benefits in water resources management at agricultural use and game theory
Yalçın İşcan Vitamin D Düzeyleri ile Myopi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Hüseyin GÜRBÜZ, Şehmus BADAY, İlknur Ertuğrul The Effect of Chuck and Tailstock Pressure on Surface Roughness and Vibration Values in CNC Turning Machine
Mustafa SATOUF, Mehmet KÖTEN Relationship Between Obesity and Diabetes
Gülay Oğuz Topological Approach for Rough Soft Groups
Gülay Oğuz Topological Rough Rıngs
Şakir YILMAZ, Ümit ECER, Tekin ŞAHAN Investigation of the removal of Ni(II) from aqueous environments onto NaOH modified clinoptilolite using response surface methodological approach
Şakir YILMAZ, Ümit ECER, Tekin ŞAHAN Application of response surface methodology for optimization and modeling of reactive orange 16 adsorption by HCI treated pumice
İsrafil Fidan, Mustafa Dursun, Sehmus Fidan LCL Filtreli Eviricilerin Düşük Frekanslarda Karşılaştırmalı Harmonik Analizi
Canan Batur Sahin, Banu Diri Sequential Feature Maps with LSTM recurrent neural networks for robust tumor classification
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Exponential growth of solutions for a parabolic system
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Blow up of solutions for a parabolic equation of Kirchhoff-type with multiple nonlinearities
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Nonexistence and general decay of solutions for coupled equation of Kirchhoff-type with degenerate damping terms
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Exponential growth of solutions for a reaction-diffusion equation with multiple nonlinearities
Merve GİTMEZ, Resul DAŞ, Asaf VAROL OPTIK ÇOĞUŞMA ANAHTARLAMA AĞ VERISI ÜZERINDEN SINIFLANDIRMA ALGORITMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Merve GİTMEZ, Resul DAŞ, Asaf VAROL OMNET UYGULAMASI KULLANILARAK MANET YÖNLENDİRME PROTOKOLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ümit ECER Şakir YILMAZ, Tekin ŞAHAN Optimization of the Zn(II) removal from aqueous solution using NaOH modified pumice: Design of experiments using response surface methodology (RSM)
Ümit ECER Şakir YILMAZ, Tekin ŞAHAN Modeling of Brilliant Blue removal from aqueous solution by acid-functionalized clinoptilolite
Hakan Çoban Volkaniklerde Ayrılmış Mafik ve Felsik Mineral Fazlarında İz Element Değişimlerinin İncelenmesi: Gönen (Isparta) Trakitinden Öncül Bulgular
Hakan Çoban Doğu Anadolu, Bitlis Masifinde Yüzeylenen Mutki (Bitlis) grubu Çeşme Formasyonu Metagranitlerinin Jeokimyası
Hayriye Esra Akyüz Effect of Trimming Ratio, Sample Size and Skewness Coefficient on the Ratio of Coverage to Width for Population Mean
Naci Ömer ALAYUNT Karaciğer Hasarında Safranalın Terapötik Etkisi
Naci Ömer ALAYUNT Arı Polenlerinde Oksidan Antioksidan Kapasitesinin Karşılaştırılması
Ali Ammar Camcı, Hakan Güler Kavşak Tasarımında Trafik Simülasyon Tekniklerinin Kullanımı ve Sakarya İçin Uygulamalar
Abdulrezzak Bakis Determination of Water Absorption of Pumice Used in Interlocked Paving Stone Concrete
Abdulrezzak Bakis Steel Grit for Use in the Construction of Rigid Road Pavement
Abdulrezzak Bakis Determination of Water Absorption of Natural Ahlat Stone
Özlem BATUR DİNLER, Nizamettin AYDIN Kurdish Digit Recognition with Artificial Neural Network
Azimollah ALESHZADEH, Enver Vural YAVUZ Dempster-Shafer Yöntemi Kullanılarak Uzundere (Erzurum) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi
Zülküf DEMİR,Oktay ADIYAMAN Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerinin Tornalama İşlemlerinde Koniklik Açısının Etkisinin Araştırılması
Canfer İşlek, Ersin Özdemir Robot Elin Hassas Kavrama Görevi için Bulanık Mantık ile Kavrama Kuvvetinin Kontrolü 
Furkan E. Sahin Optimal Material Selection for Dome Shaped Secondary Optical Elements of Concentrated Photovoltaic Systems
Adnan MEMDUHOĞLU ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAME'DEKİ KOZMOLOJİK GÖRÜŞLERİ
Edip Avşar, Ramazan Kılıç Altın Madenciliğinde Kullanılan Siyanürün Su Kirliliğine Etkisinin İncelenmesi
Edip Avşar Altın Maden Sahalarından Kaynaklanan Toz Emisyonlarının Etki Alanında Hava Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi 
Nurullah ŞAHİN, Nuh ALPARSLAN Lezyon Segmentasyonunda Eşik Tabanlı Yöntemlerin İmplementasyonu ve Başarımlarının Karşılaştırılması
Nilgün Onursal SİİRT İLİ KATI ATIK YÖNETİMİNİN 2012-2017 SENELERİ ARASINDAKİ VERİLER IŞIĞINDA KARŞILIKLI ANALİZİ
Bülent HALLAÇ Izgaralık Köftelere Katkı Maddesi Olarak Siirt Koşullarında Üretilen Menengiç Yağının Etkisinin Araştırılması
Bülent HALLAÇ Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerde Staphylococcus Türlerinin Belirlenmesi
Mehmet Sena Çelik, Ömer Şahin, Asım Künkül The Effect Of Sodium Chloride İmpurity Concentration On The Metastable Fraction Of Sodium Tetrafluoroborate Compound
Kaplan Kaplan, Halit Polat, Abdullah Demirci, Melih Kuncan, H. Metin Ertunc PID and Fuzzy Logic Based DC Motor Real-Time Position Control with STM32F407
İsmail Malik Kundakcı, Kaplan Kaplan, Hüseyin Metin Ertunç Comparison of ANN and Random Forest Algorithms for Classification of Rolling Bearing Faults
Berat KARAAGAC, Murat N. YAGMURLU, Alaattin ESEN Numerical Solutions of KdV-Burgers-Kuramoto Equation with Caputo Fractional derivative via Time Splitting Method
Edip Çetkin Farklı Bindirme Uzunluklarında Yapıştırılmış Jüt Takviyeli Polimer Matrisli Kompozitlerin Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi
Yaşar KAYAN, Ersin AYHAN, A.Halim KARAŞİN, Ercan  IŞIK, Murat Doğruyol BİTLİS İLİ POMZASINDAN ÜRETİLEN BİMSBLOKLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Edip Çetkin Investigation of Mechanical and Microstructure Properties of AA5182 / AA7075 Alloy Pairs Joined By Friction Stir Spot Welding Method
Hamit ADİN, Raşit Koray ERGÜN İstavroz Dişlisinin Hasar Analizi
Hamit ADİN, Raşit Koray ERGÜN Partikül Takviyeli Yapıştırıcılarla Üretilen Jüt Kompozit Malzeme Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
Mehmet ÜYÜKLÜ Farklı Eritrosit Süspansiyonlarının Reaktans Değerlerinin Ölçülmesi
Nuray Saraç, Ramazan Mammadov Saponaria kotschyi ve Saponaria pumilio Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitesinin ve Toplam Tanen- Flavonoid Madde Miktarının Belirlenmesi
Cebeli ÖZEK, Muhammed BAL, Zülküf DEMİR Bir Dalgıç Pompa Milinin Sonlu Elemnlar Metodu İle Gerilme Analizinin Modellenmesi
Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR, Muhammed BAL Semantasyon Çeliklerinde Sementasyon Derinliğinin Mikro Yapı ve Sertlik Değişimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Rusif Yusifli, Ramazan Mammadov Anemone coronaria Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitesinin ve Toplam Fenolik - Flavonoid Madde Miktarının Belirlenmesi
Ali Aktuna, Veli Baysal, Ergin Yılmaz Hodgkin-Huxley Nöronlarından Oluşan Küçük Dünya Ağlarında Titreşimsel Rezonans
Mehmet Salih ALAKAŞLI SİİRT İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARIN SERACILIKTA KULLANIM OLANAKLARI
Musa Ataş, Isamadeen A. Khalifa, Subhi R. M. Zeebareeb, Farhad M. Khalifa Comparison between BPNN and RBNN in Frequency Domain Image Steganalysis using Co-Occurrence Matrix
Sibel Özer Rosenau-Kawahara denkleminin kollokasyon yöntemiyle sayısal çözümü
Muhamet AFŞİN VARİKOSELLİ HASTALARDAN AMELİYAT SONRASI 6.AY ve 12.AYDA ALINAN SPERMİYUMLARIN MORFOLOJİLERİNİN KRUGER KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhamet AFŞİN VARİKOSELLİ HASTALARDAN AMELİYAT ÖNCESİ VE AMELİYAT SONRASI 3.AYDA ALINAN SPERMİYUMLARIN MORFOLOJİLERİNİN KRUGER KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sleman Saeed Hassan, Musa Ataș Image Denoising in Multiresolution Wavelet Domain
Osman KILINÇÇEKER, Ali Mücahit KARAHAN  Chia (Salvia hispanica)’nın Bazı Özellikleri ve Et Ürünlerinde Kullanımı
Ali Mücahit KARAHAN, Mehmet KÖTEN, Mutlu Buket AKIN Fonio; Bileşimi, Özellikleri ve Gıdalarda Kullanımı
Ali Mücahit KARAHAN, Osman KILINÇÇEKER Pelemir (Cephalaria syriaca) Tohumunun Bazı Özellikleri ve Gıda Sektöründe Kullanımı
Fatih BAYRAK, Muhammet CAMCI, Hakan F. OZTOP Fotovoltaik Panellerin Pasif Metotlarla Soğutulması ve Soğutmanın Panel Verimine Etkileri
Fatih BAYRAK, Muhammet CAMCI, Hakan F. OZTOP Fotovoltaik panellerin üzerindeki toz birikiminin çıkış gücü ve verime etkisi
Elif Sena Cakmaz, Mustafa Yılmaz Cooling Performance Analysis of Cold Chain Boxes by Changing Insulation Thickness and Fan Speed
Züleyha BİNGÜL Iğdır İli Katı Atık Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi