Accepted Papers IESS 2019

Accepted Papers

Author(s) Title
Ali Rıza Kul, Hasan Elik, Adnan Aldemir Malachite Green Adsorption on Prunus Dulcis (Almond) ShellKinetic Studies
Arzu KOÇAK, Arzu ÇIĞ The Effects of Different Planting Times and Vermicompost Applications on the Some of Morphological Properties of the Hyacinth (Hyacinthus orientalis Fondant) growıng in the Siirt Ecological Conditions
Arzu ÇIĞ, Arzu KOÇAK Su Bitkileri ve Peyzajda Kullanımları
Yıldırım İsmail Tosun Pyrolysis of Waste Biomass and Şırnak Asphaltite Slime in Microwave Auger by Ca Ferrite
Yıldırım İsmail Tosun Microwave Melting of Ca Ferrite Salt Slurries for Energy Storage  
Ali Rıza Kul, Hasan Elik, Adnan Aldemir Malachite Green Adsorption on Prunus Dulcis (Almond) Shell: Isotherm and Thermodynamics Studies
Musa Yılmaz, Hamidreza Nazaripouya, Tomi Medved, Jelena Stojkovic Estimating Solar Radiation in Siirt by Artificial Neural Network
Doğan ARSLAN, Hafid ÖZALP Umbelliferae Familyasına Ait Bazı Önemli Uçucu Yağ Bitkilerinin Gıda Sanayinde Kullanım Alanları
Magin A. Lapuerta, Hüseyin Aydın Biyodizel Yakıtlardan Kaynaklanan NOx Emisyonları
Mehmet Cengiz Karaismailoğlu   Systematic Remarks on Endemic Iberis carica Bornm.
Aykut Caglar, Omer Faruk Er, Tuba Ersen Dudu, Duygu Alparslan, Nahit Aktas, Hilal Kivrak Hydrogen Production from NaBH4 on CNT Supported Ru, Cr, Sn, Mn, Cd, Bi, Nd, Nb, Pt, Hf, Ag Catalysts
Filiz KARAKUŞ Evaluation of chasings in the restoration of Sultan Süleyman (Ulu) Mosque in Çankırı Province
Omer Faruk Er, Berdan Ulas, Hilal Demir Kivrak Design, Synthesis, and Characterization of Au-Based Catalysts for Direct Glucose Fuel Cells
Ali CAVAK, Yonca YILMAZ, Aykut ÇAĞLAR, Adnan ALDEMİR, Hilal DEMİR KIVRAK İnvestigation of hydrazine electrooxidation on PdIn anode catalysts
Ömer Faruk ERTUĞRUL, Muhammed Fatih AKIL Analyzing The Performance of a Student by Artificial Neural Network
Ömer Faruk Ertuğrul,  Süleyman Dal, Yunus Hazar, Mohammed Abd El-Aziz Determining active and passive actions in EMG signals by wavelet
Ömer Faruk Ertuğrul, Hazret Tekin Estimating Istanbul Stock Exchange Index by Recurrent Extreme Learning Method
Şefika Esra Ulutaş Akıllı Telefonlar İçin Ses Kalite Geliştirme Ve Performans Yönetimi  
Yonca Yılmaz, Ömer Faruk Er, Berdan Ulaş, Hilal Demir Kıvrak Investigation of Formic Acid Electrooxidation Activity of High Activity CNT Supported Pd-Zn Catalyst
M. Cihan AYDIN, Ercan IŞIK, Aydın BÜYÜKSARAÇ, Ali Emre ULU The Problems due to Heavy Snow Loads and Solutions Proposals in Urban Region
Ercan Işık, Aydın Büyüksaraç, Mehmet Cihan Aydın, Yunus Levent Ekinci Comparison of Mechanical and Physical Properties of Nemrut Ingimbrites
Mehmet Sait ERCEK, Aydın BÜYÜKSARAÇ, Ercan IŞIK, M. Cihan AYDIN Preparatıon of Earthquake Zonıng Map of Bitlis and Its Surroundıngs and Establıshment of the Relatıonshıp of Experımental Acceleratıon Attenuatıon
Mehmet Taş The Effect of Age and Gender on Central Corneal Thickness in Healthy Individuals
Celal YÜCEL, Derya YÜCEL, C. Aylin OLUK, Hatice YÜCEL Tatlı Sorgum Posasının Silaj Kalite Parametrelerinin Saptanması
Celal YÜCEL, Derya YÜCEL, İlker İNAL, Bülent ÇAKIR, Feyza GÜNDEL, Rüştü HATİPOĞLU Çukurova Koşullarında Tatlı Sorgumum Genotiplerinin Biyoetanol Potansiyellerin Saptanması
Derya Yücel, Meltem Türkeri, Dürdane Mart, Nigar Angın, Celal Yücel Evaluation of Leaf Water Potential and Chlorophyll Stability Index Variation for Chickpea Genotypes in Abiotic Stress Conditions
Derya Yücel, Dürdane Mart, Meltem Türkeri Akdeniz İklim Koşullarında Nohut Genotiplerinin Verim Potansiyeli
Erman Erdoğan, Adem Korkmaz, Esin Kaya Synthesized Oligo-Schiff base Coated Films and Optical Properties
Fulya Pinici, Hakan Güler Eskişehir Bisiklet Yollarının Analizi ve Planlanması
Muhammed BAL, Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR Investigating the Volume and Density of the Material, Consisting of the Bushing in Friction Thermal Drilling Process
Javid Rahimi, Sümeyye rahimi Chalenge of benefits in water resources management at agricultural use and game theory
Yalçın İşcan Vitamin D Düzeyleri ile Myopi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Hüseyin GÜRBÜZ, Şehmus BADAY, İlknur Ertuğrul The Effect of Chuck and Tailstock Pressure on Surface Roughness and Vibration Values in CNC Turning Machine
Mustafa SATOUF, Mehmet KÖTEN Relationship Between Obesity and Diabetes
Gülay Oğuz Topological Approach for Rough Soft Groups
Gülay Oğuz Topological Rough Rıngs
Şakir YILMAZ, Ümit ECER, Tekin ŞAHAN Investigation of the removal of Ni(II) from aqueous environments onto NaOH modified clinoptilolite using response surface methodological approach
Şakir YILMAZ, Ümit ECER, Tekin ŞAHAN Application of response surface methodology for optimization and modeling of reactive orange 16 adsorption by HCI treated pumice
İsrafil Fidan, Mustafa Dursun, Sehmus Fidan LCL Filtreli Eviricilerin Düşük Frekanslarda Karşılaştırmalı Harmonik Analizi
Canan Batur Sahin, Banu Diri Sequential Feature Maps with LSTM recurrent neural networks for robust tumor classification
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Exponential growth of solutions for a parabolic system
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Blow up of solutions for a parabolic equation of Kirchhoff-type with multiple nonlinearities
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Nonexistence and general decay of solutions for coupled equation of Kirchhoff-type with degenerate damping terms
Erhan Pişkin, Fatma Ekinci Exponential growth of solutions for a reaction-diffusion equation with multiple nonlinearities
Ümit ECER Şakir YILMAZ, Tekin ŞAHAN Optimization of the Zn(II) removal from aqueous solution using NaOH modified pumice: Design of experiments using response surface methodology (RSM)
Ümit ECER Şakir YILMAZ, Tekin ŞAHAN Modeling of Brilliant Blue removal from aqueous solution by acid-functionalized clinoptilolite
Hakan Çoban Volkaniklerde Ayrılmış Mafik ve Felsik Mineral Fazlarında İz Element Değişimlerinin İncelenmesi: Gönen (Isparta) Trakitinden Öncül Bulgular   
Hakan Çoban Doğu Anadolu, Bitlis Masifinde Yüzeylenen Mutki (Bitlis) grubu Çeşme Formasyonu Metagranitlerinin Jeokimyası
Hayriye Esra Akyüz Effect of Trimming Ratio, Sample Size and Skewness Coefficient on the Ratio of Coverage to Width for Population Mean
Naci Ömer ALAYUNT Karaciğer Hasarında Safranalın Terapötik Etkisi
Naci Ömer ALAYUNT Arı Polenlerinde Oksidan Antioksidan Kapasitesinin Karşılaştırılması
Ali Ammar Camcı, Hakan Güler Kavşak Tasarımında Trafik Simülasyon Tekniklerinin Kullanımı ve Sakarya İçin Uygulamalar
Abdulrezzak Bakis Determination of Water Absorption of Pumice Used in Interlocked Paving Stone Concrete
Abdulrezzak Bakis Steel Grit for Use in the Construction of Rigid Road Pavement
Abdulrezzak Bakis Determination of Water Absorption of Natural Ahlat Stone
Özlem BATUR DİNLER, Nizamettin AYDIN Kurdish Digit Recognition with Artificial Neural Network
Azimollah ALESHZADEH, Enver Vural YAVUZ Dempster-Shafer Yöntemi Kullanılarak Uzundere (Erzurum) Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi
Zülküf DEMİR,Oktay ADIYAMAN Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerinin Tornalama İşlemlerinde Koniklik Açısının Etkisinin Araştırılması
Canfer İşlek, Ersin Özdemir Robot Elin Hassas Kavrama Görevi için Bulanık Mantık ile Kavrama Kuvvetinin Kontrolü  
Furkan E. Sahin Optimal Material Selection for Dome Shaped Secondary Optical Elements of Concentrated Photovoltaic Systems
Adnan MEMDUHOĞLU ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAME'DEKİ KOZMOLOJİK GÖRÜŞLERİ
Edip Avşar, Ramazan Kılıç Altın Madenciliğinde Kullanılan Siyanürün Su Kirliliğine Etkisinin İncelenmesi
Edip Avşar Altın Maden Sahalarından Kaynaklanan Toz Emisyonlarının Etki Alanında Hava Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Nurullah ŞAHİN, Nuh ALPARSLAN Lezyon Segmentasyonunda Eşik Tabanlı Yöntemlerin İmplementasyonu ve Başarımlarının Karşılaştırılması
Nilgün Onursal SİİRT İLİ KATI ATIK YÖNETİMİNİN 2012-2017 SENELERİ ARASINDAKİ VERİLER IŞIĞINDA KARŞILIKLI ANALİZİ
Bülent HALLAÇ Izgaralık Köftelere Katkı Maddesi Olarak Siirt Koşullarında Üretilen Menengiç Yağının Etkisinin Araştırılması
Bülent HALLAÇ Siirt İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Köftelerde Staphylococcus Türlerinin Belirlenmesi
Mehmet Sena Çelik, Ömer Şahin, Asım Künkül The Effect Of Sodium Chloride İmpurity Concentration On The Metastable Fraction Of Sodium Tetrafluoroborate Compound
Kaplan Kaplan, Halit Polat, Abdullah Demirci, Melih Kuncan, H. Metin Ertunc PID and Fuzzy Logic Based DC Motor Real-Time Position Control with STM32F407
İsmail Malik Kundakcı, Kaplan Kaplan, Hüseyin Metin Ertunç Comparison of ANN and Random Forest Algorithms for Classification of Rolling Bearing Faults
Berat KARAAGAC, Murat N. YAGMURLU, Alaattin ESEN Numerical Solutions of KdV-Burgers-Kuramoto Equation with Caputo Fractional derivative via Time Splitting Method
Edip Çetkin Farklı Bindirme Uzunluklarında Yapıştırılmış Jüt Takviyeli Polimer Matrisli Kompozitlerin Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi
Yaşar KAYAN, Ersin AYHAN, A.Halim KARAŞİN, Ercan   IŞIK, Murat Doğruyol BİTLİS İLİ POMZASINDAN ÜRETİLEN BİMSBLOKLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Edip Çetkin Investigation of Mechanical and Microstructure Properties of AA5182 / AA7075 Alloy Pairs Joined By Friction Stir Spot Welding Method
Hamit ADİN, Raşit Koray ERGÜN İstavroz Dişlisinin Hasar Analizi
Hamit ADİN, Raşit Koray ERGÜN Partikül Takviyeli Yapıştırıcılarla Üretilen Jüt Kompozit Malzeme Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
Sabahattin Akgül, Hamit Adin, Hüseyin Ahmetoğlu Farklı Eritrosit Süspansiyonlarının Reaktans Değerlerinin Ölçülmesi
Nuray Saraç, Ramazan Mammadov Saponaria kotschyi ve Saponaria pumilio Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitesinin ve Toplam Tanen- Flavonoid Madde Miktarının Belirlenmesi
Cebeli ÖZEK, Muhammed BAL, Zülküf DEMİR Bir Dalgıç Pompa Milinin Sonlu Elemnlar Metodu İle Gerilme Analizinin Modellenmesi
Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR, Muhammed BAL Semantasyon Çeliklerinde Sementasyon Derinliğinin Mikro Yapı ve Sertlik Değişimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Rusif Yusifli, Ramazan Mammadov Anemone coronaria Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitesinin ve Toplam Fenolik - Flavonoid Madde Miktarının Belirlenmesi
Ali Aktuna, Veli Baysal, Ergin Yılmaz Hodgkin-Huxley Nöronlarından Oluşan Küçük Dünya Ağlarında Titreşimsel Rezonans
Mehmet Salih ALAKAŞLI, M. Zeki KARİPÇİN SİİRT İLİ JEOTERMAL KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARIN SERACILIKTA KULLANIM OLANAKLARI
Musa Ataş, Isamadeen A. Khalifa, Subhi R. M. Zeebareeb, Farhad M. Khalifa Comparison between BPNN and RBNN in Frequency Domain Image Steganalysis using Co-Occurrence Matrix
Sibel Özer Rosenau-Kawahara denkleminin kollokasyon yöntemiyle sayısal çözümü
Muhamet AFŞİN VARİKOSELLİ HASTALARDAN AMELİYAT SONRASI 6.AY ve 12.AYDA ALINAN SPERMİYUMLARIN MORFOLOJİLERİNİN KRUGER KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhamet AFŞİN VARİKOSELLİ HASTALARDAN AMELİYAT ÖNCESİ VE AMELİYAT SONRASI 3.AYDA ALINAN SPERMİYUMLARIN MORFOLOJİLERİNİN KRUGER KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Musa Ataș, Sleman Saeed Hassan, İbrahim Berkan Aydilek Image Denoising in Multiresolution Wavelet Domain
Osman KILINÇÇEKER, Ali Mücahit KARAHAN   Chia (Salvia hispanica)’nın Bazı Özellikleri ve Et Ürünlerinde Kullanımı
Ali Mücahit KARAHAN, Mehmet KÖTEN, Mutlu Buket AKIN Fonio; Bileşimi, Özellikleri ve Gıdalarda Kullanımı
Ali Mücahit KARAHAN, Osman KILINÇÇEKER Pelemir (Cephalaria syriaca) Tohumunun Bazı Özellikleri ve Gıda Sektöründe Kullanımı
Fatih BAYRAK, Muhammet CAMCI, Hakan F. OZTOP Fotovoltaik Panellerin Pasif Metotlarla Soğutulması ve Soğutmanın Panel Verimine Etkileri
Fatih BAYRAK, Muhammet CAMCI, Hakan F. OZTOP Fotovoltaik panellerin üzerindeki toz birikiminin çıkış gücü ve verime etkisi
Elif Sena Cakmaz, Mustafa Yılmaz Cooling Performance Analysis of Cold Chain Boxes by Changing Insulation Thickness and Fan Speed
Züleyha BİNGÜL Iğdır İli Katı Atık Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi
Züleyha BİNGÜL Taş Kırma-Eleme Tesisinin Hava Kirliliği Üzerine Etkisi  
Murat BATAN Serbest Yüzeyli Açık Kanallarda Boğulmalara Karşı Yaşam Hattı Tedbirinin Yaygınlaştırılmasının Gerekliliği
Yahya Hışman Çelik, Cihat Türkan CETP Kompozitlerin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
Rojin Yalçın, Yahya Hışman Çelik Doğal Fiber Takviyeli Kompozitler Üzerine Bir Derleme Çalışması
Erol Kılıçkap, Yahya Hışman Çelik, Rojin Yalçın, Mehmet Emin Demir Kayısı Çekirdeği Kabuğu Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
İbrahim Berkan Aydilek, Musa Ataş Pirinç Yaprağı Hastalıklarının Derin Öğrenme ile Sınıflandırılması
Mehmet Rıda Tür, Abdulfetah Shobole, Frie Ayalew, Seada Hussen, Mohammed Wadi Economic load dispatch problems in smart grid: A review  
Mehmet Rıda Tür The Effect of Electric Vehicles On Energy Saving and Efficiency Opportunities
Mehmet Rıda Tür, Saloua Marhraoui Supply Process of Frequency Control Service in Power Systems
Mehmet FİDAN, Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU, Süleyman Mesut PINAR, Hüseyin EROĞLU Redescription of Iris bakeriana
Hüseyin BEYTÜT, Selçuk KARAGÖZ, Serkan ÖZEL Effect of Forming History on Crashworthiness of a Spot-Welded and Double-Hat Elliptical Thin-Walled Tube
Hüseyin BEYTÜT, Selçuk KARAGÖZ, Serkan ÖZEL Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Araç Ön Tampon Kirişinin Eksenel Dinamik Yük Altında Çarpışma Performansının Araştırılması
Mehmet Akyüz, İsmail Oruk, Sevda Kırbağ Farklı Yetiştirme Ortamlarının Kültür Mantarı Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer’in Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri
Cihan Ersalı, Davut İzci Real Time PID Controlled Speed Regulation of a DC Motor Using LabVIEW
Davut İzci, John Hedley Investigation on Gold Hall Devices for Biosensing Purposes
Ali Fatih Gündüz, Ali Karcı Kalp Üfürüm Sesinin Tespitinde Mel Frekansı Kepsturm Katsayılarının Kullanılması
Ali Fatih Gündüz, Ali Karcı FFT Amplitudes Based Investigation of Efficient Band Pass Filter for Heart Sound Signal
Emrah YERLIKAYA The Inhibition Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase Purified from Shabut Fish (Barbus grypus) Gill Tissue in the Tigris Basin  
Muhammet BAL, Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR St 37 Çelik Levhaların Sürtünmeli Delinmesinde Kovan Yüksekliğinin ve Çeper Kalınlığının Araştırılması
Hasan KARAGEÇİLİ, Emrah YERLİKAYA The Evaluation of Health School Students Rational Drug Use Knowledge and Habits
Sabahattin Akgül, Hamit Adin, Hüseyin Ahmetoğlu Telkari gümüşlerin üretim yöntemlerine göre Yapay Sinir Ağları ile sınıflandırılması  
Ferhat ÇIRA Labview Tabanlı Veri Toplama Sistemi ile Durum İzleme  
Savaş KOÇ, Cengiz DOĞAN Beş Eksenli Bir Robot Kolun Manuel Kontrolü Için Joystick Tasarimi
Bashar ALHAJ AHMAD Classification of Parallel Computers: Main Types and Most Used Programming Languages
Bashar ALHAJ AHMAD IoT USING CISCO PACKET TRACER 7.0: GARAGE DOOR CONTROLLING SYSTEM  
Adem YILMAZ, Muhammed Enis YILDIZ, Merve DEMİR 4X4 CM PEM YAKIT PILI VERIMININ TEORIK VE DENEYSEL İNCELENMESI
Adem YILMAZ, Zülal UĞUR HIDROJEN DEPOLAMA YÖNTEMLERİ
Deniz Uğur GÜZEL, Adnan DOĞAN ERCIŞ (VAN) YÖRESINDE ÜZÜM (VITIS SPP.) YETIŞTIRMEYE UYGUN POTANSIYEL ALANLARIN COĞRAFI BILGI SISTEMLERI (CBS) TEKNIKLERI KULLANILARAK İKLIM, TOPRAK VE TOPOĞRAFYA FAKTÖRLERINE GÖRE BELIRLENMESI
Yılmaz KAYA, Cüneyt ÖZDEMİR Sinyallerin Benzerlikleri Kullanılarak 3 Farklı Yeni Öznitelik Çıkarım Yöntemi
Yılmaz KAYA, Cüneyt ÖZDEMİR Yeni Öznitelik Çıkarım Yöntemi ile Duygu Analizi
Mehmet Fidan, Süleyman Mesut PINAR, Hüseyin EROĞLU, Tuba Nur Demir İNAL, Abdulhakkı EROL Batman İlinin (Türkiye) Petaloid Monocotiledon Florası  
Mehmet FİDAN, Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU, Erkan SIRMA, Merve YILMAZ Crocus biflorus subsp. pseudonubigena Üzerine Sistematik Bir Araştırma
Necati ÖZOK, Asım ÖZBEK SİİRT İLİNDE YETİŞTİRİLEN “CEFAN” KAVUNU'NUN (Cucumis Melo L. C.V./ Cucurbitaceae) BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Veysel GİDER, Davut SEVİM CUK Dönüştürücünün Matematiksel Devre Modellemesi ve Transfer Fonksiyonu
Veysel GİDER, Davut SEVİM CUK Dönüştürücünün Modellemesinde Kök-Yer Eğrilerinin Analizi
Hasan SAYĞILI Fabrication and characteristics of functional magnetic carbonaceous nanomaterial from industrial waste via hydrothermal carbonization technique
Hasan SAYĞILI Role of the microwave-assisted K2CO3 concentration of lentil processing waste on the pore properties of activated carbon
İsmail Demir, Cüneyt Doğan, M. Serhat Başpınar, Erhan Kahraman Mermer Tozunun Çimento Harcının Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Ali YILMAZ, Yılmaz KAYA Yüz görüntülerinden Yaş tahmini için iki yeni öznitelik çıkarım yöntemi
Gurkan Kalinay, Fatih Kaburcuk Design of a Voltage-Controlled Oscillator at 4 GHz
Beyza Nur AKILOTU, Zehra KADİROĞLU, Abdulkadir ŞENGÜR, Mazhar KAYAOĞLU Evrişimsel Sinir Ağları ve Transfer Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Sıtma Tespiti
Zehra KADİROĞLU, Beyza Nur AKILOTU, Abdulkadir ŞENGÜR, Mazhar KAYAOĞLU Derin Öznitelikler ve Renk Kullanılarak Dermoskopik Görüntülerin Sınıflandırılması
Ercan ÜNSAL, Nalan TÜRKOĞLU, Adnan DOĞAN, Adnan YAVİÇ BAHÇESARAY (VAN) YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN CEVİZ GENOTİPLERİNİN (JUGLANS REGİA L. )   YAPRAKLARINDA KLOROFİL VE SPAD DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Benjamin AYIM-OTU, Melih KUNCAN, Sabit HOROZ Research on Renewable Energy (Wind) in Ghana
Benjamin AYIM-OTU, Melih KUNCAN, Sabit HOROZ Research on Renewable Energy (Solar) in Ghana
Mesut Bekiroğulları, Mustafa KAYA Hidrojen Üretiminde Kullanılan Katalizörlerde Selülozik Malzemelerin Destek Maddesi Olarak Kullanılması
Mesut Bekiroğulları Investigation of Chlorella Vulgaris treated with Acetic Acid supported Mn Catalyst for Hydrogen Production
Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut AKYÜZ, Dilek YILMAZ BİLYELİ HADDELEME YÖNTEMİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ve MİKROSERTLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Oguz TUNCEL,  Hakan AYDIN Tensile Properties of Resistance Spot Welded Ultra High Strength Steel Usibor 1500  
Oguz TUNCEL, Hakan AYDIN, Sukriye CETİN Mechanical Properties of Nd:YAG Laser Welded Advanced High Strength DP1000 Steel at Different Pulse Duration Times
Tuncer ARSLAN, Adnan DOĞAN, Deniz Uğur GÜZEL Yüksekova (hakkari) yöresinde yetiştirilen yerel üzüm çeşitlerinin (vitis vinifera l. )   yapraklarında stoma miktarları ve spad değerleri ile fiziksel özellikler arasındaki ilişkiler
Kenan BOZKURT, Adnan DOĞAN, Tuncer ARSLAN ÇATAK (VAN) YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN YERLİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN (VİTİS VİNİFERA L.) AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
Metin Kertmen Malachite Green Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi Üzerine Biyosorpsiyonunun Araştırılması
Gülbahar AKKAYA SAYĞILI Kinetic evaluation of the tetracycline adsorption onto magnetically separable composite adsorbent
Gülbahar AKKAYA SAYĞILI Treatment of antibiotic bearing wastewater by a novel spinel ferrite composite adsorbent
Oktay ADIYAMAN Manganlı Çelikten Üretilen Sac Metal Bükme Kalıplarının Üretilebilirliğinin Araştırılması
Saba SAMATYA ÖLMEZ, Didem KÖKDEN, Ali TUNCEL A new polymethacrylate based hydrophilic stationary phase with quaternary ammonium functionality for ion chromatography
Saba SAMATYA ÖLMEZ, Didem KÖKTEN, Ali TUNCEL İyon Kromatografisi için Kuaterner Amonyum Fonksiyonel Gruplu Kolon Dolgu Maddelerinin Sentezi  
Mehmet Recep MİNAZ Eksenel Akılı Senkron Generatörlerde Mıknatıslanma Arızasının Çıkış Gücüne Etkisi  
Kadriye YILDIZ, Mehmet Recep MİNAZ Sabit Mıknatıslı Motorlarda Eksantrik ve Mıknatıslanma Arızalarının Tespiti  
M. Salih ALAKAŞLI, M. Zeki KARİPÇİN Sebzelerde Kurutma ve Kurutma Sistemleri
Gülşah Saydan Kanberoğlu, Mehmet Zahmakıran Grafen Oksit Destekli ZnO Nanokümelerinin Geliştirilmesi, Tanımlanması ve Fotokatalitik Etkinlikleri
Gülşah Saydan Kanberoğlu, Mehmet Zahmakıran   Metal-Organik Kafes Yapısı Destekli Nikel Nanokümelerinin Amonyak-Boranın Metanoliz Tepkimesindeki Katalitik Performansları
Yilmaz KOCAK, Gokhan OTO KENGER’İN (GUNDELİA TOURNEFORTİİ L.) BESLENME VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Yilmaz KOCAK, Gokhan OTO TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMİNDE BİR UYGULAMA; AROMATERAPİ  
Mehmet Zahmakıran Al 2 O 3 Nanofiber Destekli Bakır Nanokümelerinin Akışkan Çözeltilerinde Uygulamaları
Mehmet Zahmakıran MIL-101 Metal-Organik Kafes Yapısı Kararlı İridyum Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Fenol Hidrojenlenmesindeki Katalitik Performansı
Cumali YILMAZ, Fuat GÜZEL,Gülbahar AKKAYA SAYĞILI Magnetic biochar composite for adsorption of lead and copper ions from wastewater
Cumali YILMAZ, Fuat GÜZEL,Gülbahar AKKAYA SAYĞILI Lead and copper removal onto weeds based biochar: Kinetic and isotherm studies
Yahya ÇELEBİ, Hüseyin AYDIN Emission Characteristics of Light Alcohols as an Overview in Diesel Engines
Hüseyin AYDIN, Yahya ÇELEBİ   Dizel Motorlarda Metanol ve Etanolün Yakıt Olarak Bir Performans ve Yanma Açısından Değerlendirilmesi
Mehmet Yurderi, Mehmet Zahmakıran Katı Destekli Rodyum Nanokümeleri Katalizli Amonyak-Boran Hidrolizi
Mehmet Yurderi, Mehmet Zahmakıran İndirgenmiş Grafen Oksit Dekore Rutenyum Nanokümelerinin Hazırlanması ve Cr(VI) İndirgenmesindeki Fotokatalitik Performansları
Yekbun AVŞAR TEYMUR, Fuat GÜZEL,Gülbahar AKKAYA SAYĞILI Application of TW/Fe3O4 as a novel dye remover for wastewater treatment  
Yekbun AVŞAR TEYMUR, Fuat GÜZEL,Gülbahar AKKAYA SAYĞILI Bioremoval of hazardous dyes by tomato processing waste: Kinetic and isotherm studies  
Ahmet Bulut, Mehmet Zahmakıran Kolloidal Kararlı Bimetalik (Çekirdek@Kabuk) Cr@Ru, Cr@Ir, Mn@Ru, Mn@Ir Nanokümeleri; Sentezi ve İleri Görüntüleme Yöntemleri ile Tanımlanması
Ahmet Bulut, Mehmet Zahmakıran Nano-Boyutlu Hidrotalsit Kararlı Rutenyum Nanokümelerinin Geliştirilmesi ve Lignin Model Bileşiklerinin Katalitik Oksidasyon Tepkimelerindeki Katalitik Performanslarının İncelenmesi
Ahmet AYDIN, Hüseyin AYDIN Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri
Hamit ADİN, İsmail AK EXAMİNATİON OF FRACTURE ROT SHAFT BY FİNİTE ELEMENT METHOD
Basel Al habib aljilat Betonarme Yapılarda Güçlü Kolon Zayıf Kiriş Prensibinin Önemi teorik çalışma
Ersin Yıldız, Yusuf Ucar, Alaattin ESEN Time Splitting Method for the Modified Fornberg Whitham Equation
Cevdet Kaplan, Mustafa Cemal Çiftçi Siirt İlinde Antepfıstığı Zararlılarının Tespiti
Dilber ÜNLÜ, Şeyda TOPALOĞLU YILDIZ Optimum Design of an In-Plant Milk-Run Distribution System
Sabit HOROZ, Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN Cr Katkı Metalinin ZnS Nanopartiküllerinin Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Sabit HOROZ, Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN Cu Katkılı CdS nanoaprçacıkların davranışları
Elvan DEMİRTOSUN, Musa ÇIBUK Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Örnek Bir Tek Düğümlü Hadoop Küme Uygulaması
Nuran Selvitepe, Asım Balbay, Cafer Saka Montmorillonit(Ca Bentonit) Kil Bazlı Katalizörün HCl Asit Muamelesi ile NaBH4 Hidrolizinden Hidrojen Üretimi
Nuran Selvitepe, Asım Balbay, Cafer Saka Sepiyolit Kil Bazlı Katalizörlerin Asetik Asit Muamelesi ile NaBH4 Hidrolizinden Hidrojen Üretimi
Gülten Elçi Ölçenoğlu, Cafer Saka Petrokok Modifikasyonu İçin Soğuk Plazma Uygulamasının Etkileri
Gülten Elçi Ölçenoğlu, Cafer Saka Plazma Yöntemi İle Modifiye Edilmiş Şırnak Kömür Numunesi İle Metilen Mavisi Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
Raif Gunduz, Muhammed S. AYDIN Technical Impact of Plug in Electrical Vehicles on Low Voltage Networks’ Transformers
Vecihi OZDOGAN, Muhammed S. AYDIN Fotovoltaik Enerji Depolama Sistemlerinin Hane Gerilim Profili Uzerindeki Etkilerinin Arastirilmasi
Tülin AVCI HANSU, Hilal DEMİR KIVRAK, Ömer ŞAHİN Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizi İçin Sentezlenen Co/CNT Katalizörünün Ağırlıkça En İyi Metal Oranının Belirlenmesi, Hidrojen Üretimi Verimine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi ve Kinetiğinin Çıkarılması
Ferhat ÇIRA LabView Tabanlı Veri Toplama Kartı Kullanılarak Motor Rulman Arızasının Tespiti
Kerem Gül, Deniz Ulusarslan Thermal Performance Analysis and Improvement Methods of Tower Type Concentrated Solar Power Plants
Hüsna TOPKAYA, Tolga TOPKAYA, M.Zerakki IŞIK, Hüseyin AYDIN TERMAL BARİYER KAPLAMASINA SAHİP PİSTONDA MEYDANA GELEN TERMAL GERİLMELERİN SONLU ELEMANLAR METODUYLA ANALİZİ
Mehmet ARSLAN, Arif YILDIRIM, Ulaş ÇAYDAŞ, Dilek YILMAZ BÜYÜK KAPASİTELİ BİR HİDROELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNDE ROTOR BALANS ANALİZİ VE YERİNDE BALANS ÇALIŞMASI
Musa Ataş, Ferhat Aktaş Üretim Tesisleri İçin Taşıyıcı Otonom Robot Simülasyonu
Musa ATAŞ, Ekrem ÇAVUŞ Esansiyel Tremor Hastalığının Ön Tanısında Leapmotion Cihazının Kullanımı
Musa ATAŞ, Derya KOÇ Geleneksel 3B Yazıcıya Eklemlenebilen Modüler PCB Tasarımı
Hikmet ERBIYIK, Mehmet Emir SERHATLİ ESKİŞEHİR’DEKİ TRAMVAY SİSTEMİNİN AYNI SİSTEM ÖZELLİKLERİ KULLANAN DİĞER İLLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILARAK QFD UYGULAMASI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ
Ramazan Solmaz, Fevzi Hansu, Hafız Alisoy DBB Sisteminde N Tipi Yarıiletken Bariyer Kullanılarak Akım Osilasyonlarının Deneysel Analizi
Muhammed HATİPOĞLU, Melih KUNCAN, Mohamd Beshr ANIS Akıllı Pencere Otomasyonu
Mohamd Beshr ANIS, Melih KUNCAN, Yılmaz KAYA Beyin Sinyalleri ile Robot Kontrolü
Necmettin Sezgin, Süleyman Dal, Yunus Hazar Hand activities classification by using surface EMG signal
Esvet Akbaş, Erdem Ergan Pirazol Türevlerinin Korozyon Önleme Özelliklerinin Teorik Olarak Hesaplanması
Erdem ERGAN, Esvet AKBAŞ Multikomponent Reaksiyon Yöntemiyle Elde Edilen Pirimidin Bileşiklerinin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi
Mustafa AKTAŞ, Burak BAYGÜNEŞ Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Moment ve Hız Tepkisinin Vektör Kontrolle İyileştirilmesi
Nihal YUMAK Kriyojenik ve Yaşlandırma İşlemlerinin Metastabil Beta Titanyum Alaşımlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi Üzerine Derleme
Isamadeen A. Khalifa, Farhad M. Khalifa, Subhi R. M. Zeebaree, Musa Ataş Comparison between BPNN and RBNN in Frequency Domain Image Steganalysis using Co-Occurrence Matrix
Esvet Akbas, Erdem Ergan, Murat Okay Oksazol Türevlerinin Elektronik Özelliklerine İlişkin Çalışmalar
Esvet Akbas, Erdem Ergan, Murat Okay, Nurullah Seker Piridin Türevlerinin Kapsamlı Kimyasal Hesaplamaları
Hilal Kivrak, Omer Faruk Era, Arif Kivrak, Ozlem Sahin Formik asit elektro-oksidasyonu için anot katalizörünün tasarlanması ve aktivitenin geliştirilmesi
Hilal Kıvrak, Dilan Atbaş, Aykut Çağlar Formik Asit Elektrooksitlenmesi için Hazırlanan Karbon Nanotüp Destekli Pd, PdAu ve PdAuCo Nanokatalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Murat AKDEMİR, Fevzi HANSU Bariyer Boşalması Yöntemiyle CO2 Bileşiğinden CO Üretimi  
Volkan Müjdat TİRYAKİ   Anormal mamografi görüntülerinin derin yapay sinir ağları kullanılarak sınıflandırılması
Mehmet M. Çevik, Hüsnü Koç ACrO4 (A=Ba, Ca) bileşiklerin yapısal, mekanik ve elektronik özellikleri: Temel prensip hesaplamaları
Musa Yiğit, Metin Toz Asimetrik 3 Serbestlik Dereceli Bir Düzlemsel Paralel Robot Mekanizmasının Screw Teori ile Kinematik Analizi
Erdem SEVEN A New Provincial Report of Major Pest, Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) on Juglans regia L. (Juglandaceae)
Hamit ADİN, İsmail AK DAMPERLİ KAMYONLARIN KASALARINDA KULLANILAN PİMDE OLUŞAN HASARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ
İbrahim KOÇ Tavuk gübresi ve fındık kabuklarından üretilmiş odun sirkelerinin, Bitlis ili mera alanındaki toprak nematodları üzerindeki etkisinin araştırılması
Yunus DEMİRTAŞ, Hüsamettin BULUT Toprak Nemliliğinin Toprak Hava Isı Değiştiricisinin Isıl Performansına Etkisinin Deneysel Analizi
Hayman Murad HASAN, Nazire MİKAİL Statistical Analysis of Egg Production and Consumption in Northern Iraq
Veysel DEMİR, Abdulhalim KARAŞİN, Baran KARAŞİN TBDY-2018’E GÖRE 3 VE 5 KATLI ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN YAPISAL ANALİZİ
Veysel DEMİR, Abdulhalim KARAŞİN, Baran KARAŞİN TBDY-2018’E GÖRE 3 VE 5 KATLI SALT PERDELİ  BİNALARIN YAPISAL ANALİZİ
Mehmet Burukanlı,  Ümit Budak,   Musa Çıbuk Saldırı Tespit Sistemlerinde Makine Öğrenme Metotlarının Kullanımı